polski english

Kwalifikacja KROK PO KROKU

UWAGA!

Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE.

Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!

 

Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej -> więcej informacji znajdziecie w zakładce Kwalifikacja Łączona

 

Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie  zapoznać się z Regulaminem SCORE (zakładka Regulamin SCORE)

 

 

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

Więcej info z zakładce: Dołącz do nas!

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów, nawet po PIERWSZYM!

Osoby spoza kierunku lekarskiego, zanim złożą aplikację do danego kraju proszone są o kontakt z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu potwierdzenia, że jest możliwy wyjazd i udział w danym projekcie osoby z kierunku innego niż lekarski.


UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.

 

2. Wybór max. 3 krajów.

Więcej informacji -> Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

 

3. Złożenie wymaganych dokumentów

Dokumenty oznaczone symbolem * znajdują się z zakładce Do pobrania 

 1. Kwestionariusz kwalifikacyjny* -> więcej informacji tutaj
 2. Certyfikat językowy* -> więcej informacji tutaj
 3. Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu  kwalifikacyjnym (ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach  naukowych itp.)
 4. Dowód wpłaty składki członkowskiej na rok akademicki 2017/2018

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. wyjazdu na Wymianę Nakową SCORE i Praktyki Wakacyjne SCOPE - 23.10.2018 r. godzina 17:00 w AGN s.103

 


 

Dokumenty można składać w portierni w Medyku lub bezpośrednio do LORE lub LORE Asst. -> Kontakt 

 

4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktów

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:

 • Egzamin językowy -> punkt 7.3.3 oraz 7.3.4
 • Aktywność naukowa -> punkt 7.4
 • Publikacje naukowe -> punkt 7.5
 • Działalność w STN, nagrody oraz wyróżnienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach -> punkt 7.6
 • Średnia ocen -> punkt 7.8
   

UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji, liczony jest TYLKO czynny udział.

 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

5. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej

6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl