Kalendarz - Listopad 2019

1.11
2.11

11-3

Listopad

Przychodnia studencka - punkt opatrunkowy przy Zupie na Monciaku

Punkt pomocy przedmedycznej utworzony przy Zupie na Monciaku - inicjatywie mającej na celu szeroko pojętą pomoc dla bezdomnych, w tym...

11-4

Listopad

Przepisanie punktów za działalność w oddziale Łódź

Przepisanie punktów za działalność w oddziale Łódź od początku działalności, ze wględu na brak wyjazdu na praktyki kliniczne lub wymianę...

5.11

11-6

Listopad

Organizacja spotkania informacyjnego dla KLP

Spotkanie informacyjne dla KLP projektów Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju na rok akademicki 2019/20.

7.11
8.11

11-9

Listopad

Akcja z Odważni wygrywają

Akcja profilaktyczna nowotworów męskich we współpracy z Odważni wygrywają. Akcja pojedyncza średnia - b, d, e, f, k

11-10

Listopad

Przychodnia studencka - punkt opatrunkowy przy Zupie na Monciaku

Punkt pomocy przedmedycznej utworzony przy Zupie na Monciaku - inicjatywie mającej na celu szeroko pojętą pomoc dla bezdomnych, w tym...

11-11

Listopad

Opracowanie "Informatora Oddziału Gdańsk IFMSA-Poland"

Projekt graficzny oraz wspólne opracowanie treści w celu napisania pierwszego, całkowicie kompletnego przewodnika po gdańskim oddziale IFMSA-Poland, zgodnie ze sloganem...

Rozliczenie koordynowania projektu warsztatowego w oddziale Gdańsk

Przyznanie punktów za cały okres pełnienia funkcji Koordynatora Lokalnego Projektu Warsztatowego w Oddziale Gdańsk za rok 2018/2019

11-12

Listopad

Szpital Pluszowego Misia

Szpital Pluszowego Misia to akcja mająca na celu zmiejszenie niechęci i lęku dzieci do wizyt u lekarza. Razem z małymi...

Rozliczenie działalności ogólnopolskiej i międzynarodowej - 2019

Rozliczenie działalności ogólnopolskiej i międzynarodowej - rok 2019

Rozliczenie funkcji KLP SCOPH 2019/2019

Rozliczenie funkcji KLP Peer Eduction SCOPH

11-13

Listopad

"Zaszczep Wiedzę" w ramach tygodnia ZpK

"Zaszczep Wiedzę" to projekt mający na celu zwiększanie świadomości i obalanie popularnych mitów odnośnie szczepionek. Podczas lekcji można  między innymi...

Rozliczenie KLP

Rozliczenie KLP SCORA za rok 2018/19

Ratowanie na Spontanie w VIII LO Gdańsk - tydzień ZpK

Peer education, przypomnienie zasad RKO i ćwiczenia praktyczne na fantomach z uczniami liceum:- 1 h lekcyjna z klasą 2. liceum...

11-14

Listopad

Przychodnia Studencka - spotkanie organizacyjne

Dyskusja na temat charakteru inicjatywy Przychodni Studenckiej. Opracowanie planu działania. Podział zadań dotyczących promocji i organizacji projektu. 

Zaszczep Wiedzę

"Zaszczep Wiedzę" to projekt mający na celu zwiększanie świadomości i obalanie popularnych mitów odnośnie szczepionek. Podczas lekcji można  między innymi...

43. Zgromadzenie Delegatów - rozliczenie II

Rozliczenie OC i osób spoza OC podczas 43. ZD.

11-15

Listopad

Psychiatria też dla ludzi

Akcja Peer Education mająca na celu uświadomienie młodzieży o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym i sposobach radzenia sobie z nimi....

11-16

Listopad

Zdrowie pod Kontrolą

Akcja profilaktyczna mająca na celu ułatwienie społeczności lokalnej, dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. W skąd akcji wchodzą...

11-17

Listopad

Przychodnia studencka - punkt opatrunkowy przy zupie na Monciaku

Punkt pomocy przedmedycznej utworzony przy Zupie na Monciaku - inicjatywie mającej na celu szeroko pojętą pomoc dla bezdomnych, w tym...

18.11

11-19

Listopad

Psychiatria też dla ludzi

Przeprowadzenie lekcji w ramach Peer Education. Lekcja trwała dwie godziny lekcyjne (1.5h czyli w opisie jest dobrze! Nie było przerwy)...

11-20

Listopad

Psychiatria też dla ludzi

Akcja Peer Education w szkole technicznej. Jedna lekcja na temat zdrowia psychicznego, chorób afektywnych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji. 

Movember i wydolność oddechowa w ramach Dnia Zdrowia w Technikum Conradinum

W ramach Dnia Zdrowia w Technikum nr 18 należącego do Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w ramach kampanii Movember przeprowadzone...

11-21

Listopad

Movember-wykład urologa o nowotworach męskich

Otwarty wykład urologa na temat raka prostaty i jądra z instruktażem samobadania jąder.Podstawowe informacje dotyczące czynników ryzyka, znaczenia profilaktyki, diagnostyki...

22.11
23.11

11-24

Listopad

Przychodnia studencka - punkt opatrunkowy przy zupie na Monciaku

Punkt pomocy przedmedycznej utworzony przy Zupie na Monciaku - inicjatywie mającej na celu szeroko pojętą pomoc dla bezdomnych, w tym...

Przychodnia Studencka - zbiórka opatrunków

Akcja mająca na celu zgromadzenie potrzebnych materiałów do działalności punktów opatrunkowych dla bezdomnych w ramach projektu Przychodnia Studencka.  Dostarczamy do...

11-25

Listopad

Szkolenie w PSSE

Szkolenie nt. raka piersi oraz raka jądra dla nauczycieli z gdańskich szkół przy udziae członków SKN Chirurgii Onkologicznej

11-26

Listopad

Czytamy Pomagamy

Czytamy Pomagamy to akcja odbywająca się na oddziałach pediatrycznych, gdzie wolontariusze spędzają czas na zabawie oraz czytaniu książek dzieciom. Celem...

27.11

11-28

Listopad

Szkolenie dla edukatorów Peer Eduaction

Szkolenie dla edukatorów z zakresu edukacji równieśniczej w SCORA

Zaszczep Wiedzę

"Zaszczep Wiedzę" to projekt mający na celu zwiększanie świadomości i obalanie popularnych mitów odnośnie szczepionek. Podczas lekcji można  między innymi...

Szkolenie online z rozliczania akcji

Szkolenie z rozliczania akcji w oddziale Gdańsk przeprowadzone przez google hangouts wraz z jednym członkiem KRO w dwóch turach 20:00-21:15;...

11-29

Listopad

Czytamy Pomagamy

Czytamy Pomagamy to akcja odbywająca się na oddziałach pediatrycznych, gdzie wolontariusze spędzają czas na zabawie oraz czytaniu książek dzieciom. Celem...

11-30

Listopad

Movember w Calypso

Zatrzymywanie Panów wchodzących na siłownię i prezentowanie im przebiegu samobadania jąder razem z krótkim omówieniem znaczenia raka jądra w grupie...

World AIDS Day w klubie Bunkier

Akcja w klubie miała na celu propagowanie wiedzy o HIV i AIDS w związku ze światowym dniem AIDS. Zostala przeprowadzona...

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.