05.09

Sobota

00:00

Film promujący IFMSA-Poland o. Gdańsk na Orientation Week

Paweł Zwolak
Film promujący oddział, który zostanie dołączony do materiałów dla studentów ED zaczynających naukę na GUMed. https://drive.google.com/drive/folders/1HNch0ffs_4bDb4UjhQCoLSjZH7TvtEOQ?usp=sharing Film amatorski na podstawie kryteriów 4.1.6 a, c, d, e, i, k = 5 pkt online