Zarząd Oddziału Gdańsk

Zarząd Oddziału na rok akademicki 2020/2021

 

Prezydent Oddziału –  Paweł Zwolak

prezydent@gdansk.ifmsa.pl 

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Kaja Piwowska

vpe@gdansk.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Anna Wściślak

vpm@gdansk.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Maria Król

sekretarz@gdansk.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Krzysztof Klimiuk

skarbnik@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Natalia Sidz

lpo@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Karolina Biernacka

lome@gdansk.ifmsa.pl

p.o. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) – Michał Błaszczyk

lora@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Olga Samsel

lorp@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) – Andrzej Bilyk

leo@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – Anies Ryska

lore@gdansk.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) – Klaudia Szymuś, Karolina Hecold, Mieszko Czapliński

kro@gdansk.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.