Zarząd Oddziału Gdańsk

Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału na rok akademicki 2021/2022

 

Prezydentka Oddziału – Karolina Biernacka

prezydent@gdansk.ifmsa.pl 

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Michał Błaszczyk 

vpe@gdansk.ifmsa.pl

Wiceprezydentka Oddziału ds. zasobów ludzkich - Anna Wściślak

vpm@gdansk.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Michał Gomulec 

sekretarz@gdansk.ifmsa.pl

Skarbniczka Oddziału – Anna Marczak 

skarbnik@gdansk.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Martyna Czylok

lpo@gdansk.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Wiktoria Kurasińska

lome@gdansk.ifmsa.pl 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) – Ewa Szplit

lora@gdansk.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Anna Prus

lorp@gdansk.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych studentów wyjeżdżających (LEO-out) – Andrzej Bilyk

leo-out@gdansk.ifmsa.pl

p.o. Koordynatorki Lokalnej ds. Praktyk Klinicznych studentów przyjeżdżających (LEO-in) -  Dominika Dutkiewicz

leo-in@gdansk.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej (LORE) – Wiktoria Michnowska 

lore@gdansk.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Mieszko Czapliński, Natalia Bruska, Anna Bocheńska 

kro@gdansk.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.