Informacje na temat IFMSA-Poland

Międzynarodowe Stowarzysze/nie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to organizacja skupiająca studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Stowarzyszenie to jest jedną z największych na świecie organizacji studenckich, w ramach której działa ponad milion młodych ludzi z przeszło 120 krajów. Członkowie IFMSA-Poland biorą czynny udział w realizacji celów statutowych m.in. poprzez promocję szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz edukacji medycznej wśród społeczeństwa czy organizację projektów naukowych dla studentów kierunków medycznych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.ifmsa.pl/

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.