Dokumenty oficjalne

W celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami oficjalnymi naszego stowarzyszenia, zapraszamy do odwiedzenia strony ogólnopolskiej IFMSA-Poland: http://www.ifmsa.pl/kim-jestesmy/obowiazujace-dokumenty 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Komisją Rewizyjną Oddziału (kro@gdansk.ifmsa.pl), Prezydentem Oddziału (prezydent@gdansk.ifmsa.pl) lub Sekretarzem Oddziału (sekretarz@gdansk.ifmsa.pl)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.