04.11

Środa

19:30

Próbne kolokwium z neuroanatomii/ mock coll

Karolina Biernacka

Próbne kolokwium z neuroanatomii, skierowane do studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego z English oraz Polish Division. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Resource Team. W kolokwium wzięło udział około 200 osób.  Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z próbnymi szpilkami oraz pytaniami teoretycznymi, później prowadzący dzielili się swoimi wskazówkami i sposobami na opanowanie materiału. Akcja przeprowadzona pierwszy raz. Akcja pojedyncza mała, spełnia kryteria e i g.

Gdańsk