22.11

Niedziela

09:00

Warsztaty z robienia wydarzeń dla członków Oddziału

Karolina Biernacka

Spotkanie na platformie zoom, mające na celu zaznajomienie KLP i każdej chętnej do działania osoby z praktycznymi aspektami tworzenia wydarzeń w naszym Stowarzyszeniu. Na warsztatach rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć prelegentów i jak się z nimi porozumiewać, opowiadaliśmy o obsłudze technicznej wydarzeń, promocji webinarów czy poszukiwaniu partnerów. Prelegentami byli Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych: Anna Wściślak, Karolina Biernacka, Michał Błaszczyk i Natalia Sidz. Wydarzenie składało się z dwóch części: teoretycznego wstępu (został on nagrany i udostępniony osobom, które nie mogły uczestniczyć w warsztatach: https://drive.google.com/file/d/1pui0S_BSL-AFn5QvNcBH-D7EirlaYr_G/view?usp=sharing) i części warsztatowej, podczas której uczestnicy w małych grupach musieli zaproponować rozwiązanie przykładowych problemów, które mogą pojawić się podczas organizacji wydarzeń. Akcja pojedyncza mała, wzięło w niej udział 30 osób.

Gdańsk