21.11

Sobota

16:30

Studia na Horyzoncie

Maurycy Rakowski

Wydarzenie organizowane przez Studia na Horyzoncie, mające na celu przybliżenie tajników studiów medycznych. Wzięli w nim udział członkowie IFMSA-Poland oddział Gdańsk jako prelegenci. Akcja pojedyncza mała.

link do prezentacji: https://docs.google.com/presentation/d/17nIeakOwSD4IGwZriL9FMLyZEjCsWRtf/edit#slide=id.p1

Gdańsk