28.05

Sobota

16:00

Mock anatomy coll with ResourceTeam- abdomen

Wiktoria Kurasińska

Próbne kolokwium z zakresu jamy brzusznej i miednicy, skierowane do studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego z English oraz Polish Division. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Resource Team. W kolokwium wzięło udział około 100 osób.  Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z próbnymi szpilkami oraz pytaniami teoretycznymi, później prowadzący dzielili się swoimi wskazówkami i sposobami na opanowanie materiału. 

platforma szkolenia gumed